|

Saadaval on intuitsioonitreenimise harjutuse töömapp.

Intuitsioonitreenimise harjutuste töömapp iseseisvaks praktiseerimiseks.

Üks kindel samm edasi iseenda usaldamiseni!

E-poest leiavad huvilised intuitsioonitreenimise harjutuste töömapi trükise.  Mapp on tellitav siit meie sõsarlehe e-poes www.valguslapsed.com (vajuta lingile) ja seda on vaid piiratud kogus.

֍ Formaat: spiraalköide, lamineeritud. A4. Värviline trükk.
֍ Mahukas töömapp sisaldab 30 harjutust ja 30 töölehte vastuste ja ülesande soorituse hindamise jaoks, mis käivad iga harjutusega kokku. Maht 64 lehte (128 lehekülge).
֍Töömapp sisaldab 30 erineva raskusastmega ülesannet koos 30 töölehega. Ülesanded on koostatud ja disainitud peamiselt neile, kes on omandanud mingid kindlad intuitsiooni kasutamise viisid, tunnetamise- või nägemise tehnikad (nt. teetatervendamise meditatsioonitehnika) ning soovivad erinevaid ülesandeid praktiseerides oma võimeid proovile panna.
֍Harjutusi saab sooritada iseseisvalt või paaris. Osasid harjutusi saab sooritada ainult paarilisega.
֍Spetsiifilisemate harjutuste sooritamiseks on vajalik edasijõudnute tase, kuna nõuab keskendunud ja teadlikku intuitsiooni rakendamist (s.t. puhast vaatlusviisi, tunnetamist, tajumist, eristamisoskust).
֍ Mitmed harjutused sobivad sooritamiseks ka koos lastega, kuna on oma ülesehituselt lihtsad, mängulised ja kaasahaaravad.
֍ See töömapp on asjalikuks töövahendiks neile, kes soovivad iseenda intuitsiooni proovile panna mängulisemate lihtsamate ülesannetega kui ka keerulisemate keskendumist nõudvate harjutuste saatel.
֍Iga tööleht võimaldab praktiseerijal hinnata soorituse täpsust ning märkida tagasiside enda soorituse kohta.
֍Töömapp koosneb sisendülesannetest, lihtsast ülesande edukast läbimise kirjeldusest ning töölehtedest. Töömapp ei sisalda pikki tekste ega detailseid kirjeldusi eelneva tühja ruumi loomisest, vastava häälestuse loomisest, oma energiate nihutamisest ning puhtast vaatlusviisist. Kõike seda õpitakse vastaval intuitsiooni rakendaval koolitusel põhjalikult ligi 3 päeva.(Kliki siin, et soovi korral uurida lähemalt) See töömapp sisaldab 30 erineva nurga alt kombineeritud harjutust, mis võimaldavad tõsisemal huvilisel enda võimeid proovile panna.

► KELLELE?
Harjutused on primaarselt koostatud vabatahtlikul alusel teetatervendamise meditatsioonitehnika õpilaste soovil, kuid on saadaval praktiseerimiseks ka teistele huvilistele. (TeetaTervendamise meditatsioonitehnika – teadlik ajulainete võnkesageduste aeglustamine ja ümberhäälestamine spetsiaalses seisundis, mille tulemusena toimub puhas vaatlus ja energiate juhtimine). Harjutused on kokku kombineerinud sertifitseeritud teetatervendamise meditatsioonitehnika instruktori A.V.Amaryllise poolt ja vabatahtlikuks sooritamiseks tema käe all õppinud teetatervendamise praktikutele.

Kui sa ei ole teetatervendamise tehnikat õppinud, siis võid omal tunnetusel ise harjutusi mänguliselt kaasa teha nii palju, kui oskad. Ainus vahe on selles, et teetapraktikud on saanud väljaõppe, mismoodi puhast ja energeetiliselt hoitud häälestust endas luua ning puhtalt vaadelda infot.

MIKS? MILLE JAOKS?
Need harjutused võimaldavad igal praktiseerijal oma võimekust proovile panna ning leida endas üles tugevaimad küljed. Leida üles ka nõrgemad küljed, mida arendada võiks. Harjutusi on mõeldud täitma 1 x nädalas, igal nädalal üks uus harjutus. (Kokku 4-5 kuud intuitsioonitreenimist). Harjutused sõeluvad välja väga tugevad tegijad. Harjutuste sooritamisel kasutatakse ainult sisemist vaatlust, oma sisetunnet või sisemisi tajusid. Lastel aitab harjutuste sooritamine arendada eneseusku iseenda usaldamisse, motivatsiooni, luua sügavat eneseusaldust iseenda tunnetusse ning ehitada üles positiivset minapilti iseenda võimekusest. Sama kehtib ka täiskasvanute kohta, kes sooritavad harjutusi.

► LEIA PÄRISELT MOTIVATSIOON!
Leia endas päriselt motivatsioon, miks peaksid nende harjutustega nii-öelda pingutama. Motivatsiooniks võib olla isegi see ,et saad jagada tulemusi teiste tunnetajatega ning näha enda asukohta skaalal, kui see sulle enesekindlust annab. Motivatsiooniks võib olla puhtalt iseenda sisemine huvi, osata oma sisetunnet õigel ajal täheldada ja paremini infot vaadelda. Motivatsioon loob huvi. Huvi on mänguliste harjutuste puhul ülioluline, kuna huvi käivitab hingejõu. Kui hingejõudu pole kaasatud, on sooritus nõrk või laisk ning eskimused kerged tulema. Mida suurem huvi on harjutust sooritada, seda täpsemalt inimene vaatleb, sest tal on huvi näha keskendunult ja selgelt. Kui sul eksimuste arv alguses liialt suur on, siis ära lase end sellest heidutuda, sest vahest on puudu vaid väga heast tehnikast, mis nägemisvõime pügala võrra kõrgemale tasemele lükkab. Teinekord on aga vaja jälgida oma seisundit ning kontrollida motivatgsiooni olemasolu.

►MISMOODI?
Harjutuste parimaks sooritusviisiks oleks kasutada teetatervendamise tehnikat. See tähendab – liigutakse kogu oma energiaga siit maisest süsteemienergiast välja ning vaadeldakse informatsiooni läbi puhta Absoluudi Teadvuse ehk Kõige Olemasoleva Looja energia. Sellisel juhul ei seega vaatleja mõtted vahele, vaatleja arusaamad ega arvamused ning samuti ei sega ümbritsev müra ja signaalid infovaatlust. Sellisel viisil erilist häälestust ja seisundit luues on tunnetamine puhas ja segamatu ning sinu energiaruumi ei saa ka võõrad energiad sisse tulla. Ära unusta end harjutuse lõpus maandada. Taotluste esitamisel pead ise olema intuitiivne ning otsima erinevaid nurki, mismoodi küsida informatsiooni harjutuse sooritamise käigus. Kõiki taotluseid ja küsimiseviise detailseilt oleks vale ette öelda. Harjuta, katseta, tunneta ja leia enda jaoks parim viis.

► LEIA ÜLES OMA TUGEVUSED!
Õpi eristama ära, milles sa tugevaim oled. Osad inimesed on väga tugevad piltide nägemises, teised tundmises ja teadmises, kolmandad läbi keha erinevate aistingute ja signaalide tunnetamise. Kujunda harjutusi loovalt enda jaoks nii, et sa ei forsseeriks, vaid ülesande sooritus toimuks sinu jaoks naturaalselt. Ülesannetes antud lühikirjeldused on vaid lühikirjeldused ning suunanäidud.

► TAGASISIDE KINNISTAB ENESEUSKU!
agasiside nende harjutuste läbimisel on olulisem, kui arvata võiks.  On ülioluline, et intuitsiooniharjutusi treenides saaksid sa teada soorituse tulemustest. Niisama taotleda on tore, aga hoopis teine lugu on see, kui sa saad tagasiside, kui mitu vastust sinu soorituskorrast olid õiged. Tagasiside on väärtuslik, kuna aitab sul arendada enesekindlust ning eneseusaldust ja aitab üles leida ka nõrgad kohad, mida peaksid veel arendama endas soovi korral. Seetõttu on igal harjutusel isiklik soorituse hindamise skaala selleks, et oskaksid hinnata oma arengut esimestel nädalatel ning siis, kui on käes viimaste harjutuste soorituskorrad. Tagasiside on vajalik selleks, et saaksid selgelt oma arengut näha. Märgi + kui harjutuskord oli sooritatud õigesti. Märgi -, kui tekkis viga.  Iga lehe lõpus on lahter sinu enda järelduste jaoks. Ära jäta seda tühjaks mitte ühegi harjutuse puhul, vaid otsi igaharjutuse puhul üles need erisused, mis sul sooritamiste käigus kõige rohkem esile kerkisid. Hiljem ei mäleta sa enam nii täpselt. Mõtesta enda jaoks : mis oli harjutuses lihtne, mis polnud üldse nii kerge. Kirjuta üles ka see, millistes harjutustes sa eriti tugev olid ning millistes harjutustes sul keeruline oli vastuseid tunnetada. Ära unusta jälgida ka oma seisundit – kas olid siis puhanud või stressis?  Märgi lõppu lahtritesse kokkuvõte või järeldused oma tunnetusega tekkinud järelduste kohta – miks sa arvasid, et tekkisid vead või millistel kordadel suutsid sa õigest tunnetada. Mida sa tegid teisiti siis, kui suutsid õigesti ära tunnetada vastuse. Kas usaldasid esimest vastust või pidid pikemalt tunnetama ja üle kontrollima? Mis sind enim segas tunnetamisel? Missugused hirmud üles kerkisid harjutuste ajal? See on oluline informatsioon, et päriselt arengut teha intuitsiooni kasutamisel.

►KELLEGA KOOS?
On harjutusi, kus paariline peaks olema teetapraktik selleks, et kujund jõuaks puhtalt ja fokusseeritult sinuni. On harjutusi, kus paariline ei pea olema teetatervendamise praktik, see tähendab – ta võib olla sinu epreliige, sinu laps, sinu tuttav, lähedane. Paariliseks võib olla isegi inimene teiselpool maakera, kuna enamus harjutusi saab teha distantsilt, ilma inimest enda juurde kutsumata. Intuitsiooni ehk sisetunde ehk hinge tunnetuse ja Vaimenergia pealt tunnetamiseks ei ole tegelikult vahemaa üldse oluline. Tõtt öelda – Universumis polegi ajamõõdet.

Jõudu praktiseerimisel ja mängulist proovimist kõigile!

 

 

 

Similar Posts