Instruktor Adeline V. Amaryllis, teetatervendamise meditatsioonitehnika litsentseeritud juhendaja Eestis.

Rohkem, kui 10 aastat kogemust ja reaalset praktiseerimist teetatervendamise valdkonnas erinevates elulistes situatsioonides.
Litsentsid:
֎TeetaTervendamise Baaskursus (Basic DNA) instruktor (eesti keeles ja inglise keeles)
֎TeetaTervendamise Edasijõudnute kursus (Advanced DNA) instruktor (eesti keeles ja inglise keeles)
֎TeetaTervendamise Uskumuste Kaevamine (Dig Deeper) instruktor (eesti keeles ja inglise keeles)
֎TeetaTervnendamise Ideaalse Kehakaalu Seminar (Rhythm of Perfect Weight) instruktor (eesti keeles ja inglise keeles)
֎TeetaTervendamine Sina ja Looja (You and Creator) instruktor (eesti keeles ja inglise keeles)
֎TeetaTervendamine Manifesteerimine ja Küllus (Manifesting and Abundance) instruktor (eesti keeles ja inglise keeles)
֎TeetaTervendamine Hingesugulase seminar (Finding your Soulmate) (eesti keeles ja inglise keeles)
֎TeetaTervendamine Taimeseminar (Plant Seminar) (eesti ja inglise keeles)
֎Täiendavalt lõpetanud Methodraie meistrikursuse 2012
֎Täiendavalt õppinud Kristiina Raie juhendamise all ca 8 aastat.

Tere tulemast salapärasesse intuitsiooni ja selgelttunnetamise maailmasse!

Mina olen Adeline Amaryllis, osadele inimestele lihtsalt Amaryllis. Paljud inimesed teavad mind ka kui „Valguslapse ema päevik“ raamatute autorina ning valguslapsed.com artiklite sisuloojana ja Amaryllise süvameditatsioonide ja kõrgema teadvuse praktikate väljaandjana. Oma raamatutes olen kirjutanud palju näiteid teetatervendamise rakendamise erinevate viiside kohta. Ei ole juhus, et Sa oled sattunud siia lehele. Kui oled tundnud huvi teetatervendamise vastu, siis ilmselt oled jõudnud oma elus juba sinna etappi, kus aitab niisama ratsionaalsest mõistuslikust elamise- ja olemiseviisist ning on aeg õppida ise enda intuitsiooni sügavamal ja puhtamal viisil kasutama.

Puutusin teetatervendamise tehnikaga kokku esmakordselt aastatel 2010-2012. Spirituaalseid ja intuitsioonikasutust juhtivaid kursuseid pakutakse tänapäeval nagu murdu. Seisin tookord küsimuse ees nii nagu iga teinegi ja ilmselt nii nagu Sinagi praegu – millist tehnikat valida, et oma selgeltnägemise ja selgelttunnetamise võimeid arendada? Lisaks oli mulle eriti oluline, et intuitiivvõimete arendamine toimuks puhtalt. See tähendab – ilma oma hingega sidususi tekitamata kellegi kolmandate varjatud osapooltega, ilma tumedaid energiaid kasutamata. Teate ju küll neid lugusid vanarahva aegadest – kuskil oma nina esoteerikasse topid, siis ole valmis ei tea milleks. Sellepärast oli minu jaoks ülioluline, lausa esimesel kohal prioriteetidest see, et enda võimekuse kasutusele võtmine toimuks absoluutselt ilma igasuguste abivahenditeta – ilma sümboolikata, ilma rituaalideta, ilma rituaaliesemeteta, ilma abivahenditeta nagu pendel, kaardipakk või muu taoline.

Miks?

Mul oli õnne kokku puutuda oma teekonnal nii tugeva fenomenaalse selgeltnägijaga, kes vaatles enda ees informatsiooni nii puhtalt ja täpselt. Tal puudusid ruumis igasugused sümboolikad, kolmandate isikute teenimised, puudusid abivahendid. Ainus, millega see selgeltnägija tööd tegi – olid tema käed ja pea. Ja ta oli nõudlik enda töö suhtes. Olla täpne, vaadata reaalsust ja inimese kõrgeimaks hüvanguks. Sellest hetkest alates võtsin omale eesmärgiks arendada end nii, et hakkaksin ka üks päev ise niiviisi infoväljades infot vaatlema. Teiseks, ei soovinud ma tollal abivahendeid kasutada puhtalt praktilisest asjaolust tulenevalt. Iga rituaaliese suudab vastata vaid etteantud vastuste raames. Aga inimeste elulood ja kogu info vaatlus on ju piiritu. Kui avada enda ees infoväljad, siis võib seal oskuslik navigeerija vaadata praktiliselt kõike. Ning mida kõrgemalt tasandilt vaadata, seda vähem on varjatud informatsiooni. Sellest kõigest aga juba kursustel.

Siis kui teetatervendamise kursuseid kunagi Eestisse plaaniti tuua (need kusjuures tulid alguses Venemaa kaudu ning maksid tollal üle 800 euro osaleja kohta). Siis olin kuulnud sel ajal, et kõik pendli kasutuse ja muude alateadvusega ühenduses olevate metoodikate taga peitub vaid ajulainete alfasageduste kasutus. Kuid alfasagedusvahemik, võnkudes sagedusel 8-12 Hz, – see on seotud meie enda isikliku alateadvuse ruumiga, meie enda kehatasandiga ja auraväljaga. See tähendab ühenduses olemist paraku ka sinna salvestunud hirmude, traumade, arvamuste ja väljakujunenud programmidega. Seetõttu ei ole oma alateadvuse kaudu kogu kõiksust puudutava informatsiooni vaatlemine objektiivne ega usaldusväärne. Enda alateadvuse kaudu info vaatlemine ja kontrollimine sobib vaid enda isiklike olemasolevate programmide jaoks, mitte teistega või üldsusega seotud informatsiooni uurimiseks. Vastasel juhul võib inimene  kogemata teise objekti või isiku kohta uuritavaid vastuseid välja kaevata ja „tõlgendada“ hoopis iseenda auraväljast või alateadvuse ruumist, seda suutmata eristada.

On aga olemas veel kõrgemad teadvused, kui iseenda alateadvuse ruum.

On olemas iseenda Kõrgem Teadvus, on veel Universumi Loojate teadvused, igal Looja energia vormil on omad allteadvuse kihid ja kõrgema teadvuse kihid. Igal energiavormil, igal olendil – nii kehatul, kui kehaga olendil, on oma teadvus. Kõikjalt saab infot. Aga missugune informatsioon on tõene? Absoluutne? Missugune selgeltnägemise viisil saadud informatsioon on just inimest kõige rohkem toetavam, ei nõua midagi vastu info eest ega kauple hingega? Ei nõua ohvreid ega kolme tilka verd? Kust vaadelda infot ja millises seisundis kanaldada või tunnetada informatsiooni nii, et see ei oleks eksitav, ei oleks kallutatud, mõjutatud ning oleks võimalikult täpne?

Et mitte asja keeruliseks teha…

Teetatervendamise tehnikas kasutatakse kogu loomises ja võimekuse arendamises ainult ühte kõige kõrgemat teadvuse vormi. See on Kõige Olemasoleva Looja energia. Kõige algse Looja teadvus. Tavainimesel, kes pole praktiseerinud ega kogenud seda seisundit, on üldiselt raske aru saada selle energia sõnalisest definitsioonist. Aga sellest pole midagi. Sa saad seda kogeda seminaril, tehes kaasa harjutusi ning praktikaid, et ise tunnetada  oma kehatasandil iga oma ihu rakuga, mis tähendab puhtast kõrgemast Looja teadvusest info vaatlemine ning vastuste küsimine. Tervendavate energiate suunamine ja juhtimine. Praktikaid on palju, ülesandeid ja tehnikaid veelgi rohkem.

Teetatervendamine, nii nagu nimigi ütleb, on seotud teetaga. Teetalainete sagedus, see on veelgi sügavam ja loovam, kui alfasafedus. Teetakursustel õpetan Sind, kuidas viia oma teadvus sellesse punkti Universumi ruumis ja sinna seisundisse, kus Sinu aju hakkab võnkuma teetasageduses, mis on 3-8 Hz. Teeta, tähedab kreeka keeles sõna „Looja“. On täheldatud, et lausudes sõna „Looja“, muutub inimese sageduslik seisund koheselt ja inimese ajulainete võnkesagedus rahuneb, muutudes beeta või alfasagedusvahemikust teetasagedusvahemikku. Teetatervendamise puhul õpitakse endas looma vastavat puhast seisundit ja häälestust, kus valitseb inimese ruumis ainult teetasagedus. Selles seisundis hakatakse informatsiooni kanaldama, vaatlema, energiaid juhtima ja programmeerimist läbi viima – läbi oma Puhtaima Kõrgeima teadvuse seisundi ja läbi Universumi Kõige algsema puhta Püha Loome energia.

Kust sai teetatervendamise tehnika alguse?

Teetatervendamise meditatsioonitehnika looja ja väljaarendaja on Vianna Stibal, kes on kokku pannud mitmete erinevate seminaride kontseptsioonid vastavalt teemadele, milles igaüks end ise enim intuitiivselt arendada soovib. Tema loost võid lugeda raamatust “Teetatervendamine”, V.Stibal (kirjastus Ersen). Vianna on naine, kes on sünnipärane selgeltnägija ning kelle tervendamise võtted ja selgeltnägemise võtted olid nii efektiivsed, et inimesed hakkasid tundma huvi, kuidas ta tervendab ja mida teeb tema teisiti, et tulemused niivõrd edukalt õnnestusid. Vianna hakkas aastate jooksul uurima, kuidas teetatervendamist ka teistele õpetada ning sellest sündiski teetatervendamise seminaride seeria, mis on mitmete aastate töö tulemus. Vianna Stibal, muide, on kasvatanud inimestele tagasi organeid (organite regenereerumine), suudab mõjutada ilmastiku sündmuseid ning on loonud mateeriat. Sellest kõigest, mismoodi ta on mateeriat loonud ja kuidas neid asju ise järgi praktiseerida, räägin teile nii tema kui iseenda näidete ja juhtumite põhjal erinevatel teeta seminaridel.

Teetatervendamise tehnika puhul, nagu eelnevalt juba kirjeldatud, kasutatakse ainult ühte ja peamist loomeeenergiat ja see on kõige puhtam, kõige mõjutamatum ja selgem energia Universumis – Kõige algsema Looja Püha energia.

Puhta Loova Energia kõrgem teadvus.Igaüks nimetab veidi oma nimetajatega. Lühidalt öeldes, seesama eelnevalt mainitud Kõige Olemasoleva Looja energia.

Tegemist ei ole mitte lihtsalt ultrateadvusega, vaid lausa alfateadvusega. Tegelikult on tegemist absoluudiga. Kõige olemasoleva Looja Kõrgem teadlik püha Energia on see loomeenergia, millest on algsel kujul loodud kõik Universumiruumid. Ta on kõige algsem ja puhtam, seega ka mõjutamatum energia. Ja sellest energiast saab kõike luua, kõiki sündmuseid juhtida, infot vaadelda, tervendamist suunata, mateeriat programmeerida ja isegi erinevaid reaalsuseid alla laadida enda kehastusega seotud eluplaanidesse. Isegi erinevaid tundeid, programme alla laadida. Aga ka endast välja puhastada. Suuremaid huvilisi ja edasijõudnud tegelejaid võib huvitada kursustest enim need osad, kus õpetatakse selle sama energia abil aegruumi sündmuseid juhtima (edasijõudnute kursus), aega painutada (manifesteerimise kursus), energiaid alla laadima (baaskursus) ja juhtima, iseenda reaalsuseid muutma (baaskursus ja edasijõudnute kursus), mateeriat programmeerima (DNA 1 ja DNA2 kursus), taimedega suhtlema (taimede sageduse ülesleidmine ja suhtlemine…). Nende harjutustega on edukalt hakkama saanud kõik mu kursusel osalejad ning üllatus on olnud kõikidel osalejatel suur, kuivõrd täpselt ja väikese eksimisprotsendiga on suudetud informatsiooni lugeda.  

Teetatervendamine on üles ehitatud kontseptsioonil, et igas inimeses on olemas võimekus keha DNA tasandil ja jumaliku inimese tasandil, mille abil oma võimed ärata ja kasutusse võtta.

Seetõttu sisaldab iga teetatervendamise kursus meeletult erinevaid tehnikaid ning meetodeid. Teetatervendamine minu jaoks (aga ka Vianna õpetuste järgi) tähendab täielikult oma reaalsuse programmeerimist. Kogu oma reaalsuse loomist! Kursuse nimetus on küll „teetatervendamine“, kuid tegelikult õpitakse seminaridel kasutama oma võimeid, mõttejõudu ja loovat energiat kõikvõimalikel viisidel, et oma elu hõlbustada. Minu poolt juhendatavatel seminaridel kuuled hulganisti näiteid, kuidas mina ja mu lähedased ning tuttavad esoteerikud on üle 10 aasta oma elus kasutanud peenenergiatasandil loomist nii, et see peegeldub ka mateerias.

Mida õpib iga osaleja teetatervendamise kursustelt?

Põhiline suund on üles ehitatud küll inimeste (ja soovi korral ka loomade) tervendamisele oma intuitiivsete võimete abil. Kuid tegelikult õpetatakse baaskursusel ja edasijõudnute kursusel selgeks kogu metafüüsika ja kvantfüüsika toimimise aluspõhimõtted – näiteks, kuidas programmeerida mateeriat, kuidas painutada aega ja kuidas laadida alla oma ellu lausa erinevaid reaalsuseid! Kuidas need tööle panna oma elus sünkroonselt sobival ajaliinil. Kuidas luua oma ellu küllust, täita oma vajadused. Kuidas juhtida ja mõjutada Kõige Olemasoleva Loojaga kooskõlas sündmuseid, loodusprotsesse. Kuidas õppida kanaldama ja  seda mitte niisama  – taimedega suhtlus ja tervendamine, loomadega suhtlus ja tervendamine, iseenda ja oma lähedaste tervendamine, alateadvuse uskumuste ümberprogrammeerimine ja traumade lahendamine, iseenda ja Looja teadvusega tunnetuse arendamine ja paljud muud huvitavad spirituaalsed ning energeetilised teemad. Sa ei pea hakkama tervendajaks ega terapeudiks peale teetatervendamise kursuste läbimist, kuigi praktiku sertifikaat seda Sul lubab. Ükskõik, mis eluvaldkonnas Sa tegeled, oled Sa ettevõtja, apteeker, lastehoiu juhataja või medõde – teetatervendamise tehnikat saab kõikjal oma reaalsuses kasutada. Osade inimeste jaoks muutub elu mänguks, sest nad hakkavad kohe seda tehnikat kasutama absoluutselt kõikjal ja tulemused on koheselt märgatavad, et see tekitab hasarti ning suunab aina rohkem oma intuitsiooni ja võimekust testima ja kasutama.

Kursusel oled kui oma

Seminaridel osalejate tagasiside on olnud üle ootuste hea. Kursustel soovin päriselt edasi anda seda, mida olen aastatega õppinud. Kursusel kuuled Sa infot, mida ei ole ma kirjutanud oma raamatutes ning mida ma olen õppinud kogu aastate vältel seda tehnikat praktiseerides. Milliseid kõige suuremaid eksimiskohti vältida, millest õppida ning kuidas toimida siis, kui üks või teine asi ei taha mitte kuidagi õnnestuda. Mis juhtub praktikuga, kui ta aastaid hakkab tehnikat katsetama? Kuidas mõjutab see inimese käbinääret, tunnetuskeskuseid?

Kui minult küsida, et mis mind iseloomustaks teistest õpetajatest või juhendajatest? Siis ma vastaksin ilmselt, et – rohke praktika ja see, et ma annan endast parima, et algajaid ja juba praktiseerijaid parimal viisil toetada, leidmaks igaühes oma parim intuitsiooni kasutus. Intuitsiooni kasutamise puhul on üks võtmesõna – praktiseerimine. Kõige, mida ma olen õppinud, olen ma praktiseerinud ja rohkelt. Ning mitte ühe korra, vaid korduvalt ja mitte ainult õnne- ja üliseisunditest, vaid ka raskustes ja keerulistes kriisiolukordades. Ning seda peaks iga intutiiivvõimekust arendada soovik isik tegema, sest õpitakse kasutama ju neid ajukeskuseid, mis on olnud inimestel soikus ning kasutamata küll kooliajal ja tööaastatel…

Iga intuitiivvõimeid kasutav inimene peaks oskama kasutada oma võimeid mitte ainult õnne- ja üliseisundites, vaid ka keerulistes väljakutsetes, kriisis ja kiiretes otsustamist vajavates olukordades. 

Mu teekond on olnud toetatud ja huvitav. Ja mind on palju testitud. Eksameid on olnud nii palju ja erinevates olukordades.  

Kõige tagatipuks on olnud mul õnne olnud juhendatud üle 8 aasta ühe erakordse ja fenomenaalse naise all. Meie oma selgeltnägija ja meisterõpetaja Kristiina Raie all, kelle käe kõrval sirgudes ma õppisin tundma energiamaailma varjatud külgi ka kardinate taga. Energiamaailm on oma loendamatutes reaalsuse variatsioonides lõputu kirju. Seetõttu olen ma muutunud aasta-aasta järel ka rangemaks energiamaailma ohtude ja varilõksude suhtes. Vaimseid üritusi ja sündmusi on palju, kuid esoteerilistest ohtudest räägitakse vähe. Oma hingeenergia ja teadvuse kaitsmisest ja puhtana hoidmisest räägitakse veel vähem. Seetõttu pean ma oluliseks jagada osalejatele õpetlikke lugusid ning anda kogu vajalik know-how, et igaühe isiklik teekond oleks teiste vigade võrra kergem. Kui Sa seda soovid

Ava uksed oma intuitsiooni potentsiaali tegelikku maailmasse!

Kõrget lendu ja edukat teekonda,