֎ TeetaTervendamise® Uskumuste kaevamine. / Dig Deeper / 2 päeva

Osalemiseks vajalikud eeltingimused: Basic DNA, Advanced DNA / Baaskursuse ja edasijõudnute kursuse läbimine ja sertifikaadi omamine.

Kursuse sisu tutvustus

Kursuse ülesehitus on keskenduda mõlemal päeval 8 uskumuste süvauurimise meetodile ning neid sügavalt praktikus (tervendaja töös) rakendada.

Inimese alateadvusel on üks huvitav kaitseprogramm, mehhanism. Kui inimene hakkab endaga tööd tegema ning valulikke kohti endas vaatlema eesmärgiga neid vabastada püüda, siis alateadvus (inimese keha alateadlik ruum) võib püüda end kaitsta ning kinni hoida valulikust uskumusest või traumast või mõnest muust kogemusest. Tekib alateadlik soov eemale hoida tervenemisest või hakatakse varjama tegelikku põhjust. Miks see nii on? Programm kaitseb end ning lausa peidab end, et hoida inimesest kinni ning jätkuvalt teda hoida samas rütmis.

Näiteks, ohvrirolli või ohvrimeelsusesse kukkunud inimene võib viibida väga pika perioodi – mitmeid kuid, lausa aastaid – ohvriseisundis, olles kannataja ja kogedes ainult kannatust. Ta näeb jätkuvalt ja kogeb ümberringi (ja seeläbi ka loob pidevalt reaalsust), kuidas ta on hüljatud, üksi, maha jäetud, teda ei aidata ning ta elu läheb igapäevaga aina hullemaks. Ta on kukkunud mingisugusesse reaalsusesse, kust on tal endal raske välja aidata, sest ohvriseisundis olles ei nähta enam tõde objektiivselt.

Iga sellise seisundi taga, mis rikub inimese rahu- või õnnetunnet, normaalset elamist, peitub mingisugune eelnev toimunud sündmus kas siinsest elust või lausa eelmisest elust. Oma praktika jooksul olen kogenud korduvalt, kui peidetud võivad olla põhjused, mis kannatajale meelehärmi tekitavad ning mismoodi põhjused võivad algselt peituda hoopis mõnes eelmises elus kogetud traumas. Nüüd, selles käesolevas kehastuses, teatud ajaetapil, seisundis, tingimustes, keskkonnas ja stiimulite või kokkupuudete toimel on see trauma või kogemus end taasäratamas, sest see on lahendamata.

Eduka tervenemise võti on progammi/uskumuse ülesleidmine ning lahendamine.

Kuidas leida üles ohtlike programmide all peituvad süvapõhjused, mis neid programme tekitasid? Kuidas viia endaga läbi süvendatud uskumustega tegelemise tööd?

Iga haigestumise all on mõni mentaalne (hingeline) põhjus, miks see haigestumine (või valuaisting) kehal väljendub. Kursusel õpime, kuidas otsida ja leida kõikide uskumuste all paiknev süvauskumus, mille peale on üles ehitatud kõik muud kõrvalekaldunud kaasuskumused, mis on tekitanud haigestumise, valu, põletiku või muu problemaatilise seisundi inimese füüsilises kehas.

Märksõnad kursusest: 

  • tabamatute ja sügavate blokeerivate alateadlike mõtete- ja uskumuste avastamine;
  • Blokeeringute puhastamine tingimusteta armastuse
  • sisemise usu ja sisemiste tunnete tööga;
  • näpunäited, kuidas leida endas põhilised tõekspidamised;
  • kursuselt saab oskuslikud teadmised ja kogemused, et jätkata tööd uskumustega enda ja teiste hüvanguks ning saate tehnikad varjatud uskumuste leidmiseks ja vabastamiseks.

Seminari kaks päeva tegeletakse intensiivselt paaristöö näol uskumustega, hirmudega, traumadega.

Vianna Stibal ehk teetatervenduse metoodika looja on teinud Dig Deeper kursuse kohustuslikuks läbitavaks kursuseks kõigile, kes soovivad edasiseid jätkukursuseid võtta. Miks? Et inimesed tegeleksid endaga rohkem sügavuti ega ilustaks või maskeeriks enda elus leiduvate häirivate seisundite või haigestumiste tegelikke algpõhjuseid.

Kursus sobib neile, kes soovivad endaga sügavuti tööd teha ning leida päriselt üles põhjused, miks esinevad meeleolukõikumised, depressioon, ärevushäired, emotsionaalse toimetulematuse esinemine, sundkäitumised, sundmõtted või haiguslikud seisundid kehas. Kursus sobib neile, kes julgevad tegeleda enda hirmudega. Julgevad minna oma alateadvuse kõige sügavamatesse soppidesse ja leida üles kõige pimedamatest nurkadest kõik see, mis segab Sinu igapäevast rahulolu või enesetunnet.

Dig Deeper süvauskumustega tegelemise seminaril vaatame iseendasse. Oma alateadvuse sügavamasse poolde, et iga osaleja saaks tuua välja endast välja selle, mis vajab tervenemist. Varjatud uskumused segavad õnneliku elu elamist  või takistavad lausa edukat manifesteerumist. Seminaril on põhirõhk paaristööl ning kaheksal uskumuste ja traumadega tegelemise meetodi kasutamine.

🌿 Seminarile registreerumiseks täida palun alljärgnev registreerumistaotlus