֎ Manifesteerimise ja külluse kursus / Manifesting and Abundance /2 päeva

Eeltingimused: Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper peavad olema eelnevalt läbitud

Kursuse sisu tutvustus

Kursus sobib neile, kes on aru saanud, et juhuseid ega õnnemänge ei ole olemas, vaid kõik on juhitud teadlikkus, ligitõmmatud loomine ning suunatud realiseerimine.

Mida ütleb juhendaja selle kursuse kohta: “Manifesteerimise ja külluse teetakursus on üks minu lemmikkursustest. Sest just läbi korduvate manifesteerimise oma ülikooliaastatel, karjääri- ja tööaastatel, õppisin ma oma intuitsiooni ja teadvuse jõudu kõige paremini kasutama. Näiteid on lõputult ning piiranguks on vaid inimese enda ettekujutlusvõime. Mis te arvate, kuidas maailmavalitsuse ladvas olevad isikud oma loomist ja elu korraldavad? Otse loomulikult läbi väga teadlike loomisetehnikate ja reaalsuse juhtimiste. Otsi nime, kes poleks teadlik esoteerilistest tõdedest, oma reaalsuse loomise mehhanismidest või energiate juhtimise printsiipidest. Teetatervendamise seminaride seeria viib Sind väga olulise sammu võrra lähemale teadlikule loomise ja energiate juhtimise kunstile.”

Kursus on neile, kes on endas jõudnud teadmiseni, et juhuseid pole olemas, iga inimene on ise oma õnne sepp ning kel on teadlikkust ja tehnikad, see oskab sündmuseid ja oma reaalsust ise korraldada ja luua.

Kursusel räägitakse lisaks põhipunktidele juhendaja poolt veel enamlevinud takistustest, mis segavad kõige rohkem suuri loomisprotsesse. Kas ja kui palju otsustab inimene enda loomise eest, mis vahe on tavalisel enamlevinud loomise viisil (afirmeerimised jne) ja väga suure teadlikkusega loomise viisil (läbi Püha Loome energia loomine).

Võiks öelda, et sellel kursusel on moto “Kel teadlikkus, sel on eelis. Justkui võti, mis avab ukse. Sest teadlikkus annab eelise”.
Manifesteerimisega tegelevaid kursuseid on väga palju, kuid tihtipeale jäetakse nendel kursustel rääkimata just kõige olulisem – just see kõige tähtsam nüanss rääkimata, kuidas luua üle igasuguste takistuste. Kuidas ja mismoodi õnnestub tegelikult mõttejõul loomine, eriti kui mängus on suuremad rahaenergia platvormid või külluse loomised.

Sellel teeta jätkukursusel käsitletavad teemad ja omandatavad tehnikad märksõnadena:

 • manifesteerimist toetavate taotluste allalaadimine;
 • iga osaleja väga põhjalik uskumustega töö 2 päeva jooksul, mis teda seni on takistanud loomast, manifesteerimast või küllust vastu võtmast;
 • küllusega ja rahaga seotud blokeeringute omavaheline seos;
 • Jumalik ajastatus ehk iga inimese isiklik Suur Kõrgem Jumalik Vaimuplaan (Kõrgem Visioon ning selle mõju manifesteerimisele);
 • kust tekivad blokeeringud tegelikult, kust neid hakata üldse vabastama ja eemaldama inimese energiast;
 • küllusega ja manifesteerimisega seotud blokeeringute eemaldamine;
 • kui palju me üldse luua saame siin? Kas on piirid? millega arvestada, kuidas mõjutab meie manifesteerimine ümbrust?;
 • aja painutamine (aegruumi painutamine), praktika ja tehnika;
 • mis on aegruumi painutamine, kus ja kuidas seda kasutada;
 • toetavate positiivsete uskumuste ja programmide allalaadimine oma elu efektiivseks külluse loomiseks;
 • õpime, kuidas raha õnnistada ja uurime, mis seda on üldse vaja teha ning kellele on vaja seda teha;
 • tehnika ja praktika – oma isikliku tuleviku loomine Kõige Olemasoleva Looja tasandilt;
 • tehnika ja praktika – millegi olulise manifesteerimine ehk väga teadlikul tasandil loomine oma ellu, kõige kõrgemal ja parimal viisil.

Kursus kestab 2 järjestikust päeva ning põhirõhk on seatud väga mahukale tööle programmidega. See tähendab ,et osalejana pead Sa olema valmis intensiivseks allalaadimisteks, piiravate uskumuste puhastamiseks ning energeetiliseks tööks. Seminar on intensiivne ning sobib neile, kes soovivad lahti saada endast mingitest aegunud ajaloolistest tõkestest, mis on tulnud läbi suguvõsa, vaese ema- ja isa pärandliini, geneetilist või ajaloolist liinipidi. Kursus sobib neile, kes otsivad süvapõhjuseid, miks neil üks või teine loomine ei ole õnnestunud ning kuidas jõuda lähemale suurte manifesteerimisteni.

Kursus sobib neile, kes soovivad endaga intensiivset tööd teha eduka, efektiivse ja tulemuslikuma manifesteerimise ja külluse loomise nimel.

Külluse ja manifesteerimise kahe päevasel kursusel on enamus rõhk asetatud rohkete küllusega seotud ja manifesteerimisega seotud tõkete eemaldamisele, rohkele uskumuste ja programmide korrigeerimisele ja allalaadimisele ning teadliku loomise põhitõdedele.

 

🌿 Seminarile registreerumiseks täida palun alljärgnev registreerumistaotlus