Siit lehelt leiad olulisemad osalemisega seotud ja andmete töötlemisega seotud privaatsus- ja müügitingimused ning seminaridel osalemise tingimused.
Igale osalejal palutakse täita ka THiNK instituudi poolt väljastatud litsentsileping, mis lubab osalejal peale kursuse edukat läbimist kasutada TeetaTervendamise® nimetust ja TeetaTervenduse praktiku ja TeetaTervendaja® nimetust ehk kaubamärki.

Seminaride korraldaja on Diamante Productions OÜ
Reg.nr 16009411. Ettevõtte juriidiline aadress: Mikude, Leedri, Saaremaa vald, 93316.
Kontakttelefon:
58754230 (E,N kell 10-15:00),  v.a. väljateavitatud puhkuste perioodid) /Töötame osalise tööajaga.

Koolituste asukohad (in-person): Kuressaare või Tallinn. Igal kursusel võib olla erinev koht. Täpsed osalemiskohad saadetakse osalejatele emaili teel).
E-mail: teeta [at] teetakursused.ee
Juhendaja /litsentseeritud TeetaTervenduse® koolitaja/: Adeline V. Amaryllis
Koolituse koduleht www.teetakursused.ee

Ettevõtte arveldusandmed:
SWEDBANK: EE242200221074319564

Seminaridel osalemise tingimused, müügi- ja privaatsustingimused, andmete käsitlemise tingimused:
 1. Käesolevate tingimuste mõistes on Diamante Productions OÜ – Koolitaja ning Osaleja on registreerumisandmetel registreerunud isik, kes on saatnud oma sooviavalduse osaleda ning märkinud oma ees- ja perekonnanime.
 2. Registreerimissoovi järgselt tuleb tasuda ettemaks ehk registreerimistasu hiljemalt 14 päevaks enne kursuse algusaega (Registreerimistasu tasumise tähtaeg). Registreerumistasu tasumine garanteerib minu kohta üritusel, kuid kui registreerumistasu ei tasuta hiljemalt 14 päeva enne kursuse toimumist, ei välista ta Osalejal osalemist kursusel. (v.t. järgnevaid punkte).
 3. Kui tasutakse registreerumistasu hiljem, kui 14 päeva enne toimumisaega või vahetult enne osalemise algust, siis ei ole koolitajal kohustust garanteerida vaba osaluskohta kursusel ning osalemisvõimalus ning vaba koha olemasolu tuleb Osalejal ise üle täpsustada Koolitajaga.
 4. Koolituse osalustasu koosneb kahest osast: registreerumistasu ja osalustasu. Kursusel osalemiseks tuleb tasuda registreerumistasu ja kursuse osalustasu. Igal kursusel on osalustasu erineva suurusega. Osaleja võib tasuda terve kursuse eest korraga või kahes jaos.
 5. Kursuse Registreerumistasu tuleb tasuda hiljemalt 14 päeva enne kursuse toimumise alguspäeva, kui ei ole erandkorras välja kuulutatud teisiti.
 6. Osalustasul on reeglina kaks määra – osalemine soodsama hinnaga, kui registreeritakse hiljemalt 14 päeva enne kursuse toimumist ning täishind, kui registreerutakse hiljem, kui 14 päeva.
 7. Soodushinnaga kursusel osalemise tasu kehtib vaid neile Osalejatele, kes tasuvad registreerumistasu hiljemalt 14 päeva enne kursusel osalemist.
 8. Kui Osaleja tasub Registreerumistasu hiljem, kui 14 päeva enne koolituse algust, siis tuleb Osalejal Koolitajaga üle täpsutada, kas tema õppematerjale jõuab üldse väljastada posti teel või lepitakse kokku mõni muu viis õppematerjalide vahendamiseks.
 9. Kursuse ülejäänud Osalustasu tuleb terviklikult tasuda hiljemalt 3 päeva enne kursuse toimumise alguspäeva kas sularahas kohapeal või pangaülekandega.
 10. Kui Osaleja ei tasu hiljemalt 14 päevaks enne kursuse toimumise algust registreerimistasu, siis vabastatakse tema koht nimekirjast ning eraldi teavitust Osalejale selle kohta eraldi ei saadeta. Sellest tulenemata võib Osaleja siiski tasuda Registreerumistasu vahetult enne kursuse toimumise algust, kui Koolitaja kinnitab,et vaba koht on olemas ning õppematerjalid saadetakse elektrooniliselt ning osalemine toimub online õppena.
 11. Kui Osaleja ei ole tasunud registreerumistasu enne tähtaega ning soovib siiski osaleda, kuid tema koht vabastati, siis peab Osaleja võtma ühendust Koolitajaga ja uurima vaba koha võimaluse ja olemasolu kohta, enne oma osaluse uut kinnitamist.
 12. Viimasel hetkel osalemine: Viimasel hetkel osalus on võimalik, kuid vaid vaba koha olemasolul. Viimase hetke osaluseks arvestatakse vähem kui 5 kalendripäeva enne kursuse toimumisaega. Viimase hetke võimalus on võimalik vaid ONLINE õppe puhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui osaletakse viimasel hetkel ning soovitakse tulla kohapeale õppesse (in-person), siis viimase hetke osaluse puhul peab Registreeruja täpsustama Koolitajaga üle, kus toimub koolitus ning kas koolitusruumide osas on info muutunud.
 13. Koolitaja jätab endale õiguse teha ümberkorraldusi vastavalt vajadusele nii koolitusruumide osas ning koolituse kellaaegade täpsustamise osas, kui teised Osalejad kokkuleppel seda soovivad ning ühiselt kokku lepitakse.
 14. Koolitaja jätab endale õiguse otsustada lõunapausi toimumise aja üle kas ise või ühiselt osalejatega, kui Osalejad seda kollektiivselt soovivad.
 15. Koolitusele saavad tulla vaid eelnevalt ette registreerunud osalejad, kes on määranud oma valikus kas online õppe või in-person õppe.
 16. Koolitusel osalemine toimub in-person (kohapealõppes) või online-õppes, vastavalt sellele, mis kursuse raames välja kuulutatud on. Kõikidel kursustel ei pruugi olla mõlemad õpped võimalikud. Täpsem info, kas koolitus toimub ainult online või ainult in-person, leiab Osaleja koolituse tingimuste alt (“Sündmuste kalender”).
 17. Ettemaks ja osalustasu on tagastatav osalejale juhul, kui Osaleja teavitab oma osaluse tühistamisest kõige hiljemalt 14 päeva ette enne kursuse toimumise aega.
 18. Ettemaksu ei ole tagastav, kui osaleja teavitab osaluse tühistamisest hiljem kui 14 päeva enne kursuse toimumise algust, sõltumata sellest, kas talle on õppematerjalid väljastatud või mitte.
 19. Ettemaksu, mis jäi osalejal kasutamata, saab kokkuleppel kasutada deposiidina järgmiseks koolituseks juhul, kui osaleja teavitab oma osaluse tühistamisest ENNE koolituse toimumist, mitte tagantjärgi.
 20. Õppematerjalide väljastamiseks loetakse hetke, kui koolitusmaterjalid postitati kulleriga või transpordifirmaga teele.
 21. Õppematerjalideks (Materjalid) arvestatakse: ametlik THink poolt välja antud juhend (inglise keelne pdf või trükitud manuaal) ning raamat (kui on raamat on saadaval ning kuulub kohustuslikku väljaandmisesse kursuse juurde).
 22. Õppematerjale Osalejatele hakatakse järk-järgult väljastama  reeglina ca 7-10 päeva enne kursuse toimumise aega (posti teel saadetavad materjalid) või 1-2 päeva enne kursuse toimumise algust e-maili teel (digitaalsed materjalid). Koolitaja jätab endale õiguse valida õppematerjalide väljastamiseks mõne teise sobiliku hilisema aja ilma Osalejaid teavitamata, kui seda tehakse kollektiivselt ja ühiselt ning nii on mõistlik teostada ning on näha, et materjalid jõuavad valitud transpordiviisil Osalejateni õigeaegselt. Kõige peamise eesmärgina peab Koolitaja prioriteeti, et Koolitusmaterjalid jõuaksid Osalejani õigeaegselt. Seepärast on oluline, et registreerumistasu ja kursuse tasu oleksid tasutud õigeaegselt.
 23. Osaleja enda kohustus on väljastada õppematerjalid pakiautomaadist õigeaegselt enne kursuse toimumise aega.
 24. Ettemaksu tagastamine
 25. Kursuse ettemaks tagastatakse 100% juhul, kui teavitatakse oma mitteosalusest on teavitatud vähemalt 14 päeva enne kursuse toimumise algusaega.
 26. Kursuse osalustasu tagastatakse 100%, kui teavitatakse oma mitte-osalusest vähemalt 14 päeva enne kursuse toimumise algusaega.
 27. Regisreerumistasu ei ole tagastatav, kui teavitatakse oma mitte-osalusest hiljem kui 14 päeva enne kursuse toimumise alguspäeva.
 28. Kursuse osalustasu ei ole tagastatav, kui teavitatakse oma mitte-osalusest vähem, kui 5 päeva enne kursuse toimumist.
 29. Kui osaleja peab loobuma koolitusel osalusest hiljem, kui 5 päeva enne toimumisaega, siis kokkuleppel võib ta leida endale osaleja, kes osaleb tema asemel.
 30. Registreerumistasu ei ole tagastatav online-õppes osalejale, kui ta teavitab oma osaluse tühistamisest vähem kui 10 päeva, sõltumata, kas talle on materjalid saadetud või mitte.
 31. Online-õppes osalevatele isikutele läkitatakse õppematerjalid ja/või e-raamat emailile reeglina 1-3 tööpäeva enne kursuse toimumist.
 32. Registreerumistasu ega osalustasu ei ole kumbki tagastatavad, kui Osaleja ei teavita üldse oma mitte-osalusest (no-show).
 33. Registreerumistasu on tagastatav online-õppes osalejale, kui ta teavitab oma osaluse tühistamisest vähemalt 10 päeva enne kursuse toimumist.
 34. Koolitaja jätab omale õiguse käsitleda iga osalustasu või registreerumistasu tagastamise nõuet individuaalselt ja eraldi, vastavalt Osaleja asjaoludele ja pöördumisega seotud asjaoludele.
 35. Registreerumistasu tagastamiseks või Osalustasu tagastamiseks peab Osaleja ise saatma sellekohase kirjaliku pöördumise/taotluse/sooviavalduse. Kontaktid leiab menüü alamlehelt.
 36. Kui mõnel Osalejal on varasemalt jäänud registreerumistasu ülesse varasemast korrast ning ta soovib mõnel uuel kursusel osaleda, siis peab ta pöörduma soovi korral Koolitaja poole ning avaldama soovi, et leiaks aset tasaarveldus eelmisest korrast kasutamata jäänud osalustasu arvelt. Kui Osalejale saadeti eelmise koolituse registreerumise järgselt õppematerjalid, kuid koolitusel ta ei osalenud, siis seda registreerumistasu talle ei tasaarveldata uue koolituse raames. Registreerumistasu arveldatakse, kui õppematerjale ei väljastatud.
 37. Osalejana olen teadlik, et no-show puhul (mitteilmumine) ei tagastata ei kursuse osalustasu ühelgi määral ega registreerumistasu ning tagantjärgi tasaarveldamisi ei toimu.
 38. Korraldajana saame aru, et elus tuleb asju ette ning püüame olla mõistlikud. Väga suurte erijuhtumite puhul või täiesti ettenägematute erijuhtumite puhul, mis on seotud tõendatava tervisliku ootamatu riskiga või tõendatava olukorraga (osaleja läks sünnitusele, osalejaga juhtus intsident, mis kaasas kiirabi vmt), käsitleme iga osalustasu tagastamise võimalust eraldi kokkuleppena. Selleks peab Osaleja saatma oma selgituse ja sooviavalduse Koolitajale. Iga juhtumit käsitleme eraldi.
 39. Osalejana olen teadlik, et ONLINE kursusel osaledes peab mul olema veebikaamera terve kursuse vältel töös, minu nägu nähtav ning äratuntav (ilma mütsita, päikeseprillideta jt) ning töökorras mikrofon kaasategemiseks.
 40. Osalejana olen teadlik, et ONLINE õppes pean viibima terve koolituse vältel segamatus eraldi ruumis, kus saan rahulikult kaasa töötada
 41. Osalejana olen teadlik, et minu osalemine ei ole arvestatav ning juhendaja võib mind online õppest ja zoomi ruumist välja lülitada, kui tegelen muude kõrvaliste tegevustega (lapsed, lemmikloomad jt) või osaleja segab kursusel teisi osalejaid oma tegevusega.
 42. Osalejana olen teadlik, et kursuse juhendaja võib mind online õppest välja arvata, kui osalen avalikust kohast või mõnest muust ebasobilikust kohast, mis ei ole lubatud.
 43. Osalejana olen teadlik, et online õppes ei tohi ma osaleda autoroolist, avalikust kohast, pargist, ühistranspordist, kaubanduskeskusest, õuest, raamatukogust või mõnest muust sarnasest kohast.
 44. Osalejana olen teadlik, et tingimusi rikkudes võidakse mind välja arvata ja lülitada Zoom keskkonnast või paluda kursuselt lahkuda ning kursuse osalustasu mulle ei tagastata ning diplomi saamiseks pean uuesti kursuse läbi tegema täies mahus.
 45. Osalejana olen teadlik, et online kursusel osalemiseks pean alustama kursust kokkulepitud ajal ja lõpetama kursuse kokkulepitud ajal ning rohkem kui 1 h mitteilmumise puhul võidakse mind kursuselt välja arvata ja diplomit mulle ei väljastata.
 46. Osalejana olen teadlik, et kui puudun mõne päeva kursuselt, siis sertifikaati mulle ei väljastata.
 47. Osalejana olen teadlik, et online õppe puhul pean omama stabiilset internetti.
 48. Kursusel osalemiseks peab osaleja tagama endale mugava ja segamatu ruumi ja olemise, kus teda ei sega kõrvalised isikud. Online versioonil kursusel osalemist tuleb võtta täpselt samasuguse kohustuslikkusega, nagu in-person osalemise viisil.
 49. Osalejana olen teadlik, et kursusel ei ole lubatud pildistada ega jäädvustada audio- ega videovahenditel teisi osalejaid ega juhendajat ükskõik, mis viisil
 50. Osalejana olen teadlik, et kursust ei tohi salvestada ega jäädvustada, mis iganes viisil ega meetodil.
 51. Osalejana olen teadlik, et kui ma ei tasu registreerumistasu hiljemalt 14 päevaks enne kursuse algusaega, siis minu koht vabastatakse kursuselt ning kursuse korraldaja ei garanteeri enam mulle kohta osaluseks.
 52. Registreerumissoovi saates annan oma nõusoleku töödelda enda isiklikke andmeid kursuse korraldaja töö- ja ettevalmistuse raames (Blessed Generations OÜ siseselt) ning annan nõusoleku kasutada minu andmeid THiNK instituudi siseselt (thetahealing.com) oma kasutaja konto loomiseks ja sertifikaadi ja litsentsilepingu loomiseks.
 53. Osalejana olen teadlik, et võin alati oma nõusoleku tühistada, saates sellekohase kirjaliku teate e-postile  (kontaktid leitavad lehe alamenüüst “Kontakt”.)
 54. Olen teadlik, et osalemistingimuste nõustumisest ülesütlemine tühistab minu osalemiskoha.
 55. Olen teadlik, et TeetaTervendamine® ja TeetaTervendaja® on registreeritud kaubamärgid ning neid kasutada võin vaid kursuse eduka läbimise järgselt ja sertifitseeritud juhendaja poolt väljaantud diplomi järgselt.
 56. Online-õppe läbimise järgselt väljastatakse osalejale diplom, mis on ONLINE-nimetusega sertifikaat. Sertifikaat, mis väljastatakse online-seminari järgselt on erinev in-person õppest ning seda ei ole lubatud ise modifitseerida.
 57. Osalemiskohti online-õppes on piiratud arv (20 inimest grupis).
 58. Online kursusel osalemisel puudub Koolitajal kohustus väljastada paberkandjal raamatuid või trükitud juhendmaterjale.
 59. Online kursusel osalemise puhul väljastab koolitaja Osalejale elektroonilised õppematerjalid ja kui kursuse juurde käib ka raamat, siis elektroonilise e-raamatu. Osaleja soovi korral ning Koolitajaga kokkuleppel ning kui kirjastuse laoseis võimaldab, väljastab Koolitaja Osalejale paberkandjal raamatud ja trükitud juhendmaterjalid.
 60. Juhendmaterjalid on originaalsed inglise keelsed materjalid.
 61. Raamatud kuuluvad kursuste juurde nagu: TeetaTervendamise baaskursus, Sina ja Looja kursus, Uskumuste kaevamise kursus ja Ideaalse kaalu leidmise kursus.
 62. Koolitaja võib omapoolsel ettepanekul hüvitada Osalejale tema varasemalt soetatud TeetaTervendamise raamatu kulu, kui Osalejal on Koolitajale vastav ostu tõendav dokument ette näidata või kui Osaleja tõendab, et see on tema raamat ning tal on seda kursusel käepärast võimalik õppetöösse kaasata.
 63. Koolitusmaterjale ei ole lubatud levitada ega kolmandatesse kohtadesse üles laadida.

07.12.2023.
Diamante Productions OÜ
teetakursused.ee